Warto ubezpieczyć swój bagaż podróżny

W dzisiejszych czasach podróżować możemy po całym globie, ograniczają nas właściwie tylko środki finansowe, którymi dysponujemy. W podróż zabieramy ze sobą często wartościowe rzeczy, do których należą min.: laptop, komórka, ubrania, itp. Warto ubezpieczyć swój cenny bagaż na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Wielkość bagażu zależy od długości naszego pobytu poza domem, warto jednak ubezpieczyć swój dobytek bez względu na jego wielkość. Decydując się na zakupienie ubezpieczenia, powinniśmy się kierować przede wszystkim wartością przewożonych przez nas rzeczy. Coraz częściej dochodzi bowiem do zaginięcia bagażu na lotnisku czy jego zniszczenia. Posiadając ubezpieczenie ochronimy swój budżet od niepotrzebnych wydatków.

Jakie zdarzenia losowe obejmuje ubezpieczenie bagażu?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że do bagażu podróżnego zaliczane są rzeczy należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez niego, przewożone lub przenoszone poza miejsce jego stałego pobytu. Ochrona ubezpieczeniowa natomiast obejmuje takie zdarzenia losowe jak: kradzież, zniszczenie, uszkodzenie, utrata bagażu wskutek pożaru, trzęsienia ziemi, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, katastrofy lub wypadku środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają także nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, w wyniku którego utracił on możliwość opieki nad bagażem. Istnieją również oferty ubezpieczenia, które zapewniają także ochronę bagażu naszych bliskich, którzy podróżują razem z nami, pod warunkiem, że są zameldowani w tym samym lokalu, co my.

Wysokość kwoty ubezpieczenia bagażu podróżnego zależna jest min. od: sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, strefy geograficznej, długości trwania podróży oraz formy płatności. Najczęściej umowę z ubezpieczycielem zawieramy na czas naszego wyjazdu albo na okres roczny, kiedy planujemy więcej podróży. Całoroczna opcja ubezpieczenia jest szczególnie polecana osobom, które odbywają liczne wyjazdy służbowe.

Warto również wiedzieć, że podstawowe ubezpieczenie bagażu nie obejmuje min.: sprzętu komputerowego, pieniędzy w gotówce lub innej formie, biżuterii, dzieł sztuki itp. Jeżeli zależy nam na przewożeniu takich przedmiotów, należy wówczas kupić dodatkowe ubezpieczenie.

Sytuacja kradzieży bagażu

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ściśle określają warunki zaistnienia kradzieży. Warto zatem przyjrzeć się w jakiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci nam całe odszkodowanie, a w jakiej nie wypłaci go w ogóle. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) ubezpieczyciel dokładnie opisuje warunki, w których nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. Przykładowo nie otrzymamy odszkodowania, jeśli:

– zaginięcie bagażu było wynikiem naszego zaniedbania,
–  podczas ataków terrorystycznych,
–  gdy przebywaliśmy na terytorium, gdzie toczy się wojna,
–  utraciliśmy bagaż będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje również tzw. kradzieży zwykłej, czyli kradzieży rzeczy pozostawionych bez nadzoru. Należy pamiętać, że aby uzyskać odszkodowanie, musi dojść do rabunku, przemocy fizycznej, groźby użycia gwałtu lub doprowadzenie do nieprzytomności lub bezbronności.

W jaki sposób szybko uzyskać odszkodowanie?

Przede wszystkim pamiętajmy o dopełnieniu wszystkich formalności na miejscu, mimo całej przykrej dla nas sytuacji i związanego z nią stresu. Może się bowiem okazać po powrocie do kraju, że zapomnieliśmy o jakiś procedurach, bądź nie zgłosiliśmy utraty bagażu właściwym organom. Skutkować to wówczas może poważnym opóźnieniem w wypłaceniu odszkodowania bądź całkowitym jego niewypłaceniu. W sytuacji, gdy dopełniliśmy wszystkich właściwych formalności, pieniądze zostaną nam wypłacone dopiero po powrocie do kraju i okazaniu dokumentów z policji lub hotelu zaświadczających, że kradzież faktycznie miała miejsce.

Niekiedy w bagażu przewozimy przedmioty, których wartość przekracza koszt całej wycieczki, dlatego warto się zastanowić poważnie nad wykupieniem takiego ubezpieczenia, które zniweluje koszty jakiejkolwiek straty.

Przed wyjazdem sprawdź ubezpieczenia turystyczne na https://wakacyjnapolisa.pl/ubezpieczenie-podrozne/