Ubezpieczenia samochodu

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a w związku z tym zbliża się czas obniżek w salonach samochodowych. Podobnie rzecz się ma w pierwszym kwartale nowego roku – dealerzy wyprzedają pojazdy wyprodukowane w roku poprzednim. W ciągu tych kilku miesięcy sprzedaje się bardzo dużo samochodów. Pod wpływem obniżek i promocji, decydujemy się na długo odkładany zakup pojazdu.

Zwiększona sprzedaż samochodów powoduje ruch na rynku ubezpieczeń. Gdy już będziemy mieli wymarzone cztery kółka, warto zastanowić się nad ubezpieczeniem komunikacyjnym. Na pewno nie będzie to łatwy wybór, bo rynek ubezpieczeń komunikacyjnych rozwija się prężnie i jest w czym wybierać. Jedne ubezpieczenia komunikacyjne musimy kupić, a inne są dobrowolne, więc to my decydujemy, czy chcemy je posiadać.

Ubezpieczenie OC

Tu nie mamy wyboru. Czy nam się to podoba czy nie, ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) musimy kupić. Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawodawca narzucił nam obowiązek posiadania polisy OC. Pewnie zastanawiamy się, dlaczego sejm przyjął taką ustawę. Będzie nam łatwiej zrozumieć to działanie, gdy odpowiemy sobie na pytanie, przed czym chroni nas ubezpieczenie OC. Tak naprawdę  zabezpiecza nas. Kiedy z naszej winy, w wyniku zdarzenia, którego jesteśmy sprawcami, ucierpi osoba trzecia lub jej pojazd, koszty zadośćuczynienia pokrywać będzie właśnie nasza polisa OC. Obojętnie, czy będzie to szkoda pojazdu, czy uszczerbek na zdrowiu któregokolwiek z pasażerów pojazdu.

Jeżeli, w wyniku zdarzenia, osoba trzecia straci życie, jej rodzinie zostanie wypłacone odpowiednie zadośćuczynienie. Teraz widzimy, że tak naprawdę opłaca nam się kupić ubezpieczenie OC. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kierowcy musieliby z własnej kieszeni opłacić koszty naprawy samochodu osoby poszkodowanej. Pewnie nie brakowałoby przypadków, kiedy nie mielibyśmy odpowiedniej ilości środków finansowych. Kończyłoby się to pewnie chodzeniem po sądach i niekończącą się liczbą spraw. Musimy przyznać, że obowiązek opłacania ubezpieczenia OC jest przemyślany i chyba nie powinniśmy się spierać, czy jest to dobre, czy złe.

Powinniśmy zdać sobie sprawę, że ustawodawca za brak ważnego ubezpieczenia OC, ustalił kary, a wyglądają one następująco:

”    800 euro  – samochody ciężarowe;
”    500 euro  – samochody osobowe;
”    100 euro  – pozostałe pojazdy.

Warto także wiedzieć, że do kontroli ważnego ubezpieczenia OC zobowiązana jest Policja.

W związku z tym, przy każdym zatrzymaniu, możemy być pewni, że zostanie sprawdzona również ważność naszej polisy OC. Oprócz Policji, do kontroli posiadania ubezpieczenia OC, uprawnieni są także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, organy celne czy Straż Graniczna. Na pewno nie uda nam się także zarejestrować pojazdu, który nie ma jeszcze kupionej polisy OC.

Ubezpieczenie AC

Kolejną dostępną na rynku polisą jest polisa AC (autocasco). W przeciwieństwie do opisanego powyżej ubezpieczenia OC, AC jest polisą dobrowolną i to tylko i wyłącznie od właściciela pojazdu zależy, czy je kupi.
Umowę ubezpieczenia AC podpisuje się na 12 miesięcy. Sumę ubezpieczeniową wyznaczamy sami, jednak nie może być wyższa od wartości rynkowej pojazdu. To właśnie od niej, w dużej mierze, będzie zależała wysokość składki. Żeby odpowiedzieć sobie, czy warto kupować ubezpieczenie AC, powinniśmy zdać sobie sprawę, przed czym nas chroni. Odszkodowanie otrzymamy na pewno w przypadku kradzieży samochodu, zderzeń ze zwierzętami lub przedmiotami martwymi, działań sił natury (burza, powódź, huragan itp.). Rekompensata z naszej polisy AC, zostanie nam wypłacona również w przypadku, kiedy to osoba trzecia będzie winna wypadku, ale zbiegnie z miejsca zdarzenia. Kupujący ubezpieczenie AC najczęściej chcą ochronić swój pojazd od kradzieży. Liczba rabunków pojazdów w 2008 roku wyniosła 17000 sztuk. Niestety, nie powinniśmy się spodziewać, aby liczba kradzieży nagle spadała. Dlatego warto ubezpieczyć swój pojazd i w nocy spać spokojnie.

Więcej o ubezpieczeniach OC/AC:

http://rankomat.pl/ubezpieczenie-oc

http://rankomat.pl/ubezpieczenie-ac