Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.5

Podstawowym ograniczeniem odpowiedzialności jest wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Ten rodzaj winy charakteryzuje się po stronie lekarza zamiarem popełnienia czynu niedozwolonego. Oczywiście tego typu zamiar (który […]