Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW? cz.2

Firmy ubezpieczeniowe proponują nam coraz lepsze warunki w swoich polisach. Wariant podstawowy jest atrakcyjny cenowo dla niemalże każdego, ale nie zabezpiecza nas przed wszystkimi zagrożeniami. Z drugiej strony trudno znaleźć polisę, która obejmuje swoją ochroną wszystko, a przy tym jest wyjątkowo tania. Warto jednak poszukać i znaleźć to, co choć w części spełni nasze oczekiwania. Ubezpieczenie NNW należy do najpopularniejszych. Jakie opcje dodatkowe przewiduje? Na jakich zasadach otrzymamy odszkodowanie?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy sytuacji, w których utraciliśmy trwale zdrowie bądź życie. W pierwszym wypadku nasz uszczerbek na zdrowiu musi zostać potwierdzony przez odpowiednią instytucję, inaczej nie uzyskamy odszkodowania. Wszystkie procedury związane z jego uzyskaniem są zawarte w umowie i OWU. Właściwie nie ma wielkich różnic między towarzystwami, należy jednak z pełnym zrozumieniem całość umowy przeczytać.

Odszkodowanie

Aby uzyskać rekompensatę z naszej polisy, musimy przestrzegać odpowiedniej procedury. Musimy zgłosić się do naszego ośrodka zdrowia i pieczołowicie zbierać dokumenty związane z naszym leczeniem. Następnie z całą historią choroby zgłaszamy się na komisję lekarską, która potwierdza nasz uszczerbek na zdrowiu. Na mocy jej decyzji towarzystwo wypłaca nam odszkodowanie. Oczywiście musi to nastąpić w określonym przez umowę czasie. Suma wypłacona przez ubezpieczyciela zależna jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu, który wyrażony jest w procentach. Przykładowo, jeśli posiadamy polisę NNW opiewająca na 200 000 złotych i nasz uszczerbek na zdrowiu zostanie oszacowany na 14%, otrzymamy wówczas dokładnie 28 000 zł. Dane procentowe różnią się u poszczególnych ubezpieczycieli, oto kilka przykładów:

złamanie ręki: 4 %,
utrata wzroku: do 100 %,
utrata słuchu: do 75 %,
złamanie nogi: 5 %,
amputacja palca: 4 %,
amputacja stopy: 35 %,
amputacja kończyn: 90 %,
skręcenie ręki: 3 %,
zwichnięcie nogi: 2,5 %,
złamanie palca: 2 %,
utrata wzroku w jednym oku: do 40 %,
złamanie nosa: 5 %

Oczywiście są to dane przybliżone, gdyż zależą od konkretnego towarzystwa, jak również opinii lekarskiej. W tej kwestii nie ma jednomyślności, różni lekarze w różny sposób oceniają ten sam uszczerbek na zdrowiu. Na przykład, przez jednego specjalistę złamanie nosa i wstrząs mózgu zostanie oszacowany na 25%, a u innego zaledwie na 15%.

Opcje dodatkowe

Jak każde ubezpieczenie, również polisa NNW posiada dodatkowe warianty, które wiążą się ze wzrostem ceny składki ubezpieczeniowej. Należą do nich m.in.:
zwrot kosztów protezy w przypadku amputacji kończyny,
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
wariant ubezpieczenia na wypadek choroby tropikalnej,
wariant ubezpieczenia na wypadek obrażeń odniesionych w wyniku wojny lub ataku terrorystycznego.
Opcje dodatkowe zależą tak naprawdę od naszej wyobraźni i zasobności portfela.

Wyłączenia

Zanim podpiszemy umowę przeczytajmy informacje o tzw. wyłączeniach, czyli w jakich sytuacjach nie uzyskamy odszkodowania. Do najczęstszych takich zdarzeń należą:
samobójstwo,
w wyniku chorób psychicznych, przewlekłych lub zawodowych,
w wyniku popełnionego przez nas przestępstwa,
w wyniku spożycia alkoholu, środków odurzających lub narkotyków.
Podpisując umowę z towarzystwem przeanalizujmy dokładnie wysokość ewentualnego odszkodowania. Jeśli planujemy wyjazd w niebezpieczny rejon, gdzie będziemy narażeni na ataki terrorystyczne warto, aby suma była odpowiednio wyższa. Natomiast, jeśli planujemy roczny wyjazd w interesach ubezpieczenie może opiewać na dużo niższą sumę. Warto jednak nie wybierać tych najtańszych, gdyż w razie trwałego uszkodzenia zdrowia możemy się bardzo rozczarować kwotą odszkodowania.