Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW? cz.1

Zdrowie i rodzina to najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Każdy pragnie cieszyć się wspaniałą formą i bliskimi do końca swoich dni. Niestety, czasami doświadczamy choroby bądź ulegamy wypadkowi i nasze życie ulega radykalnej zmianie. Nie możemy chwilowo wrócić do pracy lub w ogóle jest to niemożliwe. Zaczynamy mieć problemy finansowe, gdyż rehabilitacja jest kosztowna i trwa czasami bardzo długo. Warto zawczasu pomyśleć o jakimś ubezpieczeniu. Jednym z nich jest NNW. Na jaka sumę możemy się ubezpieczyć? Jaki zakres obejmuje?

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Możemy je wykupić jako dodatkowe do OC, AC lub ubezpieczenia kredytu hipotecznego, bądź jako całkowicie samodzielne.

Informacje podstawowe

Podstawowe ubezpieczenie możemy zawrzeć na okres 12 miesięcy, możliwe są również tzw. umowy krótkookresowe na czas określonego wyjazdu. Jeśli zdecydujemy się wykupić tę polisę w ramach OC, AC lub innego ubezpieczenia będzie ona opiewała na niższą sumę. Natomiast, gdy wykupimy ją całkowicie samodzielne, suma odszkodowania będzie dużo wyższa. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od różnych czynników, m.in.:

–  sumy, na którą się ubezpieczamy,
–  wykonywanego zawodu,
–  czasu trwania polisy,
–  wieku,
–  rejonu geograficznego.

Przedmiotem ubezpieczenia są przede wszystkim trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków bądź śmierć ubezpieczonego. W czasie podróży samochodem ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i jego pasażerowie. Polisa ta obejmuje wypadki powstałe na terenie naszego kraju, jak również poza jego granicami.
Ubezpieczenie NNW obejmuje swoją ochroną takie sytuacje, jak:

–  trwały uszczerbek na zdrowiu (do 100% sumy ubezpieczenia),
–  śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (50% lub 100% sumy ubezpieczenia),
–  zwrot kosztów protez, środków pomocniczych,  przeszkolenia zawodowego dla inwalidów.

Wielu ubezpieczycieli rozszerza ważność polisy NNW, bez konieczności dodatkowej opłaty, na cały świat. Odszkodowanie za wypadki poza granicami naszego kraju wypłacane jest w złotówkach.

Suma i składka ubezpieczenia

Wyłącznie od nas zależy wysokość sumy ubezpieczenia. Im większą sumę wybierzemy, tym wyższą będziemy płacili składkę ubezpieczeniową. Istnieje bowiem między tymi dwoma sumami ścisła zależność. Jeśli jednak zdecydujemy się ostatecznie na zakup takiej polisy, warto by suma była na tyle wysoka, aby w razie nieszczęśliwego wypadku pokryła wszystkie nasze straty finansowe.
Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona od wielu, wyżej wspomnianych, czynników. Dlatego inną składkę będzie płacił 55 letni górnik ze Śląska, a inną 32 letni makler giełdowy z Warszawy. Czasami ubezpieczyciel uzależnia również wysokość składki od uprawianego przez nas sportu. Wtedy wyższą sumę zapłaci aktywny pasjonat wspinaczki górskiej, a niższą klient uprawiający okazjonalnie aerobik. Dla przykładu, wykupując ubezpieczenie na sumę 10 000 zł , zapłacimy rocznie około 50 zł.

Podsumowując

W tej części artykułu zostały przybliżone informacje o zakresie, sumie ubezpieczenia NNW i  wysokości składki. W kolejnej części poruszymy zagadnienia dotyczące warunków udzielenia odszkodowania i opcji dodatkowych.
Ubezpieczenie NNW jest jednym z najbardziej popularnych i często wykupywanych przez naszych pracodawców, warto więc znać podstawowe informacje i podwyższyć sumę, na którą opiewa. Zdrowie jest dla nas bardzo ważne, a jego utrata powoduje liczne problemy nie tylko finansowe, ale i psychiczne. Polisa NNW pozwoli nam uniknąć niepotrzebnego stresu.