Czy można ubezpieczyć sprzęt narciarski?

Z pewnością wielu narciarzy zastanawia się, czy po powrocie z ciepłego obiadu w góralskiej chacie, zastanie swój sprzęt narciarski na pozostawionym wcześniej miejscu. Kradzież to niestety jedna z wielu przykrych rzeczy, które mogą spotkać nasz sprzęt narciarski na stoku. Czy można go zatem ubezpieczyć?

Cena sprzętu narciarskiego waha się w granicach 1500 – 8000 tys. złotych, dlatego jego kradzież bądź zniszczenie pociąga za sobą fatalne skutki finansowe. Dlatego towarzystwa finansowe proponują narciarzom kupienie ubezpieczenia sprzętu narciarskiego. Oczywiście od rodzaju zawartego ubezpieczenia zależy, czy otrzymamy zwrot kosztów za zniszczony sprzęt podczas wypadku na stoku oraz odszkodowanie za skradzione narty. Podstawowe ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów za zniszczony i skradziony sprzęt narciarski (narty, snowboard). Zniszczenia mogą nastąpić na skutek rozmaitych wypadków losowych, natomiast odnośnie kradzieży należy pamiętać, aby nie pozostawiać sprzętu bez opieki. Towarzystwa ubezpieczeniowe ściśle określają warunki kradzieży, dlatego sprzęt powinien znajdować się pod bezpośrednią ochroną ubezpieczonego lub przewoźnika (tj. w przechowalni, pokoju hotelowym lub bagażniku). W innym wypadku wniosek o odszkodowanie będzie bezzasadny i nie otrzymamy odszkodowania.

Ubezpieczenie dodatkowego sprzętu narciarskiego

Oprócz nart korzystamy również z butów narciarskich, kijków, wiązań, gogli, kasku, kombinezonu narciarskiego, czy ten dodatkowy sprzęt także można ubezpieczyć? Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem ochrony także dodatkowy sprzętu. Dostępna jest również kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla narciarzy, która obejmuje sprzęt narciarski (narty zjazdowe, biegowe, kijki, buty, wiązania i gogle), koszty ratownictwa, leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody. Dlatego warto znaleźć trochę czasu i poszukać oferty, która całkowicie spełni nasze oczekiwania.

Warunki uzyskania odszkodowania

Jak w przypadku każdej umowy strony zobowiązują się do przestrzegania określonych zasad i obowiązków. Dlatego ważnym jest, aby przed podpisaniem umowy przeczytać uważnie Ogólne Warunki Ubezpieczeń, aby być w pełni świadomym naszych zobowiązań, które warunkują wypłatę odszkodowania. W przypadku zajścia szkody należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe oraz przekazać odpowiednie dokumenty i rachunki, a w niektórych przypadkach także pokazać uszkodzony sprzęt narciarski.

Wysokość odszkodowanie zależna jest od wybranej przez nas sumy ubezpieczenia, którą określiliśmy wcześniej w podpisanej umowie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują standardowe sumy, które przypisane są do danego wariantu ubezpieczenia sprzętu narciarskiego. Pamiętajmy jednak, że za dodatkową opłatą możemy podwyższyć ustaloną sumę ubezpieczenia.
Przed wypłaceniem odszkodowania ubezpieczyciel wycenia utracony lub zniszczony wskutek wypadku sprzęt, ponadto wysokość tej wyceny jest uzależnione od okoliczności zajścia.
Pamiętajmy również, że gdy oddajemy zniszczony sprzęt do naprawy, firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty zgodnie z fakturą lub rachunkiem za naprawę. Natomiast w przypadku, gdy sprzęt narciarski nie nadaje się do naprawy lub został skradziony, jest wyceniony przez ubezpieczyciela w następujący sposób:

Po pierwsze, według wartości rzeczywistej, czyli aktualnej ceny na rynku z uwzględnieniem zużycia sprzętu. Wycena ta jest mniej korzystna dla ubezpieczającego, ponieważ wypłacone odszkodowanie nie pokryje kosztów zakupu nowego sprzętu o tym samym lub podobnym standardzie.

Po drugi,e wypłata odszkodowania następuje w tzw. wartości odtworzeniowej lub rynkowej. Za takie odszkodowanie można już kupić nowy sprzęt.

Zima to wymarzony okres dla narciarzy i snowboardzistów, którzy mogą zaszaleć na stokach narciarskich. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw potrzeb swoich klientów i również dla tej grupy powstały bardzo korzystne oferty ubezpieczeniowe. Narciarz może ubezpieczyć nie tylko swoje zdrowie jeżdżąc po stoku, ale również sprzęt przed zniszczeniem bądź kradzieżą. Dlatego przed wyjazdem w góry warto zainteresować się nowościami na rynku ubezpieczeń i wykupić ubezpieczenie, które w pełni nas ochroni w czasie wyjazdu na narty.

Wyjeżdżając na narty sprawdź ceny ubezpieczeń

  1. Porównywarka ubezpieczeń narciarskich: https://wakacyjnapolisa.pl/ubezpieczenie-narciarskie/
  2. Ubezpieczenia na narty – kalkulator rankomat.pl