Co zrobić z ubezpieczeniem na życie, gdy nie stać nas na opłacanie składek? cz.1

Od 2001 roku liczba likwidowanych ubezpieczeń na życie zdecydowanie wzrosła. Potwierdzają to badania prowadzone przez różne firmy ubezpieczeniowe. Brak jednak oficjalnych danych, które by o tym informowały, a same towarzystwa niechętnie przyznają się do utraty klientów. Z informacji wynika, że jednym z czynników rezygnacji klientów z ubezpieczeń na życie jest poszukiwanie lepszej oferty ubezpieczeniowej. Podstawową przyczyną rezygnacji jest jednak zła sytuacja ekonomiczna. Nadszarpnięty budżet domowy zmusza do poszukiwania dodatkowych środków na życie. Wiele osób rezygnuje więc przede wszystkim z ubezpieczeń. Tylko czy warto to robić?

Ubezpieczenie na życie jest zobowiązaniem. Co z nim zrobić w sytuacji drastycznego pogorszenia się sytuacji materialnej, w chwili utraty pracy? Nikt przecież nie chce pozbawiać siebie ani swoich najbliższych ochrony ubezpieczeniowej.  Czy można odzyskać wpłacone pieniądze w momencie rezygnacji z ubezpieczenia? Jakie możliwości dają firmy ubezpieczeniowe przed ostatecznym krokiem czyli zerwaniem umowy? Kiedy i jak można odzyskać wpłacone pieniądze? Na te pytania odpowiada artykuł.

W sytuacji kryzysowej (brak pieniędzy, utrata pracy) każdy zaczyna szukać oszczędności. Niektórzy sądzą, że rezygnacja z ubezpieczenia na życie jest dobrym pomysłem, ponieważ myślą, że dostaną jakąś kwotę z wpłacanych składek. To nie jest takie proste. Ubezpieczenie na życie jest umową, którą zawiera się na długi czas i zerwanie jej po kilku czy kilkunastu miesiącach przynosi tylko straty. Tak naprawdę, zrywając umowę ubezpieczeniową przed upływem dwóch lat po jej zawarciu, nie można odzyskać zainwestowanych pieniędzy. Po tym terminie można liczyć na częściowy ich zwrot, jednak wartość wykupu polisy będzie uzależniona od wielu czynników (wiek, albo rodzaj umowy).

Warto pamiętać, że ubezpieczenie na życie nie jest skarbonką, to raczej długoplanowa inwestycja i na krótką metę jest zupełnie nieopłacalna. Wykupienie ubezpieczenia wiąże się po stronie Firmy ubezpieczeniowej  z obowiązkiem zapewnienia ochrony finansowej na wypadek śmierci ubezpieczonego.  Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłacenia sumy ubezpieczenia i zrobi to nawet, jeśli zdarzenie losowe nastąpi kilka dni po zawarciu umowy i wpłaceniu pierwszej składki.

Czym w takim razie różni się ubezpieczenie od innych form oszczędzania?

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej to coś innego niż założenie lokaty w banku. Wydawałoby się, że w jednym i drugim przypadku wpłacane i zbierane są pieniądze.  Różnica jest w sumie odszkodowania wypłacanej najbliższej rodzinie lub wskazanym przez ubezpieczonego osobom w przypadku śmierci. Towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują, że w przypadku śmierci osoba uposażona otrzyma sumę ubezpieczenia, wielokrotnie przewyższającą zgromadzony kapitał. Z banku można otrzymać tylko faktycznie zaoszczędzone pieniądze, powiększone o odsetki. Ale nie tylko. Pieniądze uzyskane z ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu. Kwoty zebrane w banku wchodzą do tak zwanej masy spadkowej, od której trzeba odprowadzić podatek.

Katastrofa: straciłem pracę. Co robić?

Najlepiej zgłosić się do przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym mamy podpisaną umowę. To właśnie on, po przeanalizowaniu sytuacji, powinien znaleźć najlepsze rozwiązanie. W trakcie takiego spotkania agent powinien, między innymi:

–  przypomnieć zasady działania ubezpieczeń (przede wszystkim ich długoterminowy charakter);
–  pokazać inne możliwości oszczędzania pieniędzy;
–  wytłumaczyć, dlaczego zerwanie umowy jest nieopłacalne (utrata ochrony ubezpieczeniowej, nie możność odzyskania wpłaconych pieniędzy);
–  powiedzieć o konsekwencjach rezygnacji z ubezpieczenia.

Wspólnie z agentem można przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, by sprawdzić różne możliwe opcje, takie jak:

–  obniżenie wysokości składki;
–  czasowe zawieszenie opłacania składek;
–  przekształcenie umowy w bez składkową.

Warto także od początku zawierania umowy ubezpieczenia skorzystać z możliwości ubezpieczenia składki. Polega to na tym, że w sytuacji gdy właściciel ubezpieczenia na życie nie może opłacać składek z powodu niezdolności do pracy, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje na siebie ten obowiązek.
Przejście na okres bez składkowy jest możliwe po określonym przez ubezpieczyciela czasie i jest to decyzja nieodwracalna, ponieważ nie można jej już zmienić. Wartość ubezpieczenia będzie co roku malała o pobierane przez towarzystwo ubezpieczeniowe opłaty. Korzystne jednak jest to, że ubezpieczenie w dalszym ciągu działa i osoby uposażone otrzymają wypłatę.
Przekształcenie umowy w ubezpieczenie bez składkowe sprawia, że okres ubezpieczenia nie ulega zmianie. Nie trzeba płacić składek. Zmienia się jednak suma ubezpieczenia, ponieważ uwzględnia się wartość  wykupu polisy, wiek ubezpieczonego w dniu przekształcenia umowy ubezpieczenia i okres, jaki pozostanie do zakończenia umowy ubezpieczenia na życie.

Więcej przydatnych informacji na temat ubezpieczeń życiowych znajdziesz w serwisie: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/0.html