Dlaczego warto ubezpieczyć trzodę chlewną?

Towarzystwa ubezpieczeniowe (lista największych ubezpieczycieli jest tu: https://najtaniejuagenta.pl/towarzystwa-ubezpieczeniowe/) dostosowują się do oczekiwań i potrzeb klientów, także rolników, którzy nie stanową zbyt dużej grupy społecznej. Dlaczego warto ubezpieczyć swoją trzodę chlewną?

Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.5

Podstawowym ograniczeniem odpowiedzialności jest wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Ten rodzaj winy charakteryzuje się po stronie lekarza zamiarem popełnienia czynu niedozwolonego. Oczywiście tego typu zamiar (który […]

Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.4

Wzrost świadomości prawnej społeczeństwa jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, w odniesieniu do zawodów medycznych skutkuje zdecydowanym wzrostem liczby roszczeń zgłaszanych przez pacjentów. Błędy w sztuce, a to one właśnie stanowią główną […]

Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.3

Lekarze to duża grupa zawodowa narażona na różnego rodzaju zdarzenia wymagające ubezpieczenia. Ryzyko i odpowiedzialność sprawiają, że lekarze powinni ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej. Ilość różnego rodzaju ubezpieczeń i określających […]

Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.2

Zawieranie przez lekarzy dobrowolnych umów OC jakiś czas temu było rzadkością. Po wejściu do Unii Europejskiej stan ten znacznie się poprawił. Rosnąca z każdym rokiem liczba spraw sądowych przeciwko wykonującym […]

Ubezpieczenie OC dla lekarzy cz.1

Zawieranie przez lekarzy dobrowolnych umów OC jeszcze do niedawna było rzadkością. Po wejściu do Unii Europejskiej sytuacja ta uległa korzystnej zmianie. Rosnąca z każdym rokiem liczba spraw sądowych przeciwko lekarzom […]